allFair är att vinna varje pris - men inte till varje pris
 
Hem   Konceptet   Föreningen   Nyheter   Etikseminariet   allFair vinnare   Medlemsskap   Press    Insikt  
Partners

allFair priset
Bestämmelser för allFair's och Svenska Spels allFair-pris
allFair-priset utdelas årligen med start i februari 2005 i samråd mellan föreningen allFair och Svenska Spel. Syftet med priset är att stimulera arbetet med rent spel bland aktiva idrottare, föräldrar och supporters. Målet är att visa på föredömen inom idrotten. Priset delas ut till idrottsutövare, ledare, föräldrar eller supporters som utmärkt sig för sitt föredömliga sätt att agera för rent spel i idrottsliga sammanhang. I huvudsak gäller följande kriterier:

Att idrottsutövaren, ledaren, föräldern eller supportern

Alla idrottsutövare oavsett kön, ålder eller sport eller tävlingens storlek kan föreslås. Definitionen lag kan tillämpas på två eller flera personer förenade i försök att nå ett gemensamt resultat. även publik, föräldrar eller supporters som vid ett visst arrangemang visat exempel på synnerligen objektivt uppträdande kan premieras.

Kandidater till allFair-priset tillsammans med en skriftlig motivering kan inlämnas av berört idrottsförbund, idrottsförening eller dess medlemmar samt sportjournalister.

Förslag på kandidater skall insändas till föreningen allFair senast den 31 december varje år.

För varje förslag anges individens namn och ålder alternativt lagets namn. Dessutom anges förening, berörd gren, datum, plats och detaljer för den aktuella handlingen.

Pristagare utses årligen av en av föreningen allFair utnämnd ordförande samt två av föreningen allFair och två av Svenska Spel utsedda ledamöter.

Representanter för juryn delar ut priset i samband med lämpligt idrottsarrangemang.

Priset består av 15.000 kronor som skall användas till aktiviteter som främjar rent spel inom utsedd pristagares förbund och/eller förening.

Vinnaren och/eller det förbund, idrottsförening eller den person som föreslagit pristagaren får föreslå användningsområde för pengarna i syfte att främja etik och moral inom idrotten.

Juryn beslutar från fall till fall hur prispengarna ska få disponeras för aktiviteter föreslagna av pristagaren och/eller det nominerande förbundet/föreningen/personen.
Aktiviteterna ska i efterhand kortfattat redovisas till föreningen allFair.

För att nominera skall följande information skickas till allFair på

Nominerad
Namn:
Organisation/förening/företag:
Roll:
Email:
Telefon:
Mobil:
Motivering:
Nominerad av
Namn:
Organisation/förening/företag:
Roll:
Email:
Telefon:
Mobil: